Organizator:

O NAGRODZIE

Podziel się

Nagroda STUKOT ‘56 została ustanowiona w 2022 roku przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Grupę MTP w celu promocji wartości, w imię których protestowali robotnicy w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku w pierwszym zrywie wolności przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi.

Nazwa to nawiązanie do charakterystycznego stukotu okuloków o bruk, który towarzyszył tłumowi robotników poznańskich fabryk i zakładów pracy, którzy – w milczeniu maszerowali do centrum Poznania. Przejmujący stukot tysięcy okuloków jest obecny we wspomnieniach wielu bohaterów oraz świadków tamtych wydarzeń.

Laureaci nagrody są „stukotem dla współczesnych”. Swoimi dokonaniami, świadcząc o wartościach Poznańskiego Czerwca 1956 roku, urzeczywistniają je w naszych czasach. Te wartości znalazły swój wyraz w hasłach wypisanych na pomniku Poznańskiego Czerwca 1956, który sam stał się miejscem symbolicznym.

Hasła te to: „O Boga, za wolność, prawo i chleb” i to właśnie one ze względu na swoją doniosłość i uniwersalność są osobnymi kategoriami, w których nagroda jest przyznawana.

Organizatorem konkursu STUKOT‘56 jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, a współorganizatorem Grupa MTP.

Laureaci z 2022 roku:

  • O BOGA – Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
  • ZA WOLNOŚĆ – Narody ukraiński i polski na ręce Ambasadora Ukrainy w Polsce
  • ZA PRAWO I CHLEB – Jacek Polewski, piekarz z Poznania