KATEGORIE

Nagroda STUKOT ’56 przyznawana jest corocznie przez Kapitułę. Wręczenie nagrody odbywa się w ramach obchodów rocznicy 28 czerwca 1956 r.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

„O Boga”

  • dla osób dających szczególne świadectwo wiary,
  • dla osób stających w obronie prawa do wolności wyznania,
  • dla osób zabiegających o dialog międzyreligijny i pokojowe współistnienie różnych wyznań.

„Za wolność”

  • dla osób zasłużonych dla niepodległości i bezpieczeństwa swojej Ojczyzny,
  • dla osób wykazujących się wyjątkową troską o Dobro Wspólne poprzez zaangażowanie dla kraju lub społeczności lokalnych,  
  • dla osób, które wykazały się bohaterstwem w obronie drugiego człowieka.

„Za prawo i chleb”

  • dla osób podejmujących wyjątkowe działania na rzecz potrzebujących,
  • dla osób zabiegających o sprawiedliwość społeczną.

W każdej z kategorii Kapituła przyznaje jedną nagrodę.

Wartości stanowiące jednocześnie kategorie w Konkursie znalazły swój wyraz w hasłach wypisanych na pomniku Poznańskiego Czerwca 1956, stojącym w samym centrum Poznania. Słynne „poznańskie krzyże” odsłonięto oficjalnie 28 czerwca 1981 r. z inicjatywy Solidarności w 25. rocznicę wydarzeń. Pomnik stał się miejscem symbolicznym, przy którym rokrocznie, 28 czerwca odbywają się główne uroczystości upamiętniające bohaterów i ofiary Czerwca’56, a także kolejnych zrywów okresu PRL.