REGULAMIN

Nagroda STUKOT ‘56 została ustanowiona w celu promocji wartości, w imię których protestowali robotnicy w Poznaniu w czerwcu 1956 roku, w pierwszym zrywie wolności przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi. Nazwa to nawiązanie do stukotu drewniaków o bruk, który towarzyszył tłumowi robotników poznańskich fabryk i zakładów pracy w milczeniu maszerujących do centrum Poznania. Przejmujący odgłos stukotu tysięcy drewniaków jest obecny we wspomnieniach wielu bohaterów tamtych dni i świadków wydarzeń 28 czerwca 1956 r.

Laureaci nagrody są „stukotem dla współczesnych”, swoimi dokonaniami świadcząc o wartościach Poznańskiego Czerwca 1956 roku urzeczywistniając je w naszych czasach. Te wartości znalazły swój wyraz w hasłach wypisanych na pomniku bohaterów Czerwca 1956, który sam stał się miejscem symbolicznym. Hasła te to: „O Boga, za wolność, prawo i chleb” i to właśnie one ze względu na swoją doniosłość  i uniwersalność są osobnymi kategoriami, w których nagroda jest przyznawana.