KAPITUŁA

 1. Przemysław Terlecki – Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY
 2. s. Cecylia Barbara Belchnerowska – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Serafitek w Poznaniu
 3. dr hab. med.  Szczepan Cofta – Naczelny Lekarz Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
 4. Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Przemysław Kieliszewski – Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu
 6. Tomasz Kobierski – Prezes Zarządu Grupy MTP w Poznaniu
 7. Marek Lenartowski – lider i były  przewodniczący NSZZ „Solidarność” —- w zakładach im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 8. Barbara Napieralska – Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, Wiceprezes poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
 9. dr hab. Rafał Reczek – Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
 10.  Janusz Stolarski – aktor, reżyser, twórca m. innymi widowisk plenerowych “STUKOT/Czerwiec’56”, „Trzy tramwajarki”, „Pierwszy strzał”
 11. Joanna Sadzik – Prezes Stowarzyszenia Wiosna – Szlachetna Paczka
 12. Piotr Tarnawski – Dyrektor Centrum Nowoczesnej Mobilności, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Sekretarz Kapituły: Jan Gładysiak (MTP)